เข้าทำแบบประเมินกิจกรรมรับนิสิตใหม่

กิจกรรมเตรียมความพร้อม ก่อนเข้าศึกษา ประจำปี 2559 • กำหนดการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 2559 กำหนดการโครงการสายสัมพันธ์ล้อมใจอุ่นไอ อ้อมกอดนพรัตน์วชิระ(เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
  Posted Jul 22, 2016, 8:40 AM by Phuttarak Mulmuang
 • กำหนดการพิธีมอบลูกเป็นศิษย์ รุ่น 118 (ปี 59) กำหนดการ “พิธีมอบลูกเป็นศิษย์” นิสิตพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๑๑๘วันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา                       กิจกรรม(ภาคเช ...
  Posted Jul 6, 2016, 12:25 AM by Phuttarak Mulmuang
 • วินัยนิสิตและระเบียบการแต่งกาย เนื่องด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ได้มีการจัดตั้งหอพักนิสิตหญิงขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกสบายในการอยู่อาศัย และมีการอยู่รวมกันอย่างผาสุขของนิสิตหญ ...
  Posted May 19, 2016, 7:49 PM by Phuttarak Mulmuang
 • กำหนดการพิธี “คืนบัณฑิตสู่แผ่นดิน” รุ่น 114 กำหนดการพิธี “คืนบัณฑิตสู่แผ่นดิน”ในโอกาสสำเร็จการศึกษาของนิสิตพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ ๑๑๔วันศุกร์ที่  ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๙กิจกรรมเช้า๐๖.๓๐ น ...
  Posted May 3, 2016, 7:05 PM by Noppawan Arsa
 • กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ รอบคัดตรงจากพื้นที่ และรอบสอบตรง กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ รอบคัดตรงจากพื้นที่ และรอบสอบตรงวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ปีการศึกษา 2559วันเสาร์ ที่ 26 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมช ...
  Posted Mar 25, 2016, 4:30 PM by Phuttarak Mulmuang
Showing posts 1 - 5 of 18. View more »