กำหนดการ โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณสมบัติบัณฑิตอันพึงประสงค์

posted Dec 3, 2015, 1:17 AM by Phuttarak Mulmuang   [ updated Dec 3, 2015, 1:19 AM ]
 ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ ธันวาคม  ๒๕๕๘
ณ  อ่าวมะนาว กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์