กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ รอบคัดตรงจากพื้นที่ และรอบสอบตรง

posted Mar 25, 2016, 4:29 PM by Phuttarak Mulmuang   [ updated Mar 25, 2016, 4:30 PM ]
กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ รอบคัดตรงจากพื้นที่ และรอบสอบตรง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ปีการศึกษา 2559
วันเสาร์ ที่ 26 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารเรียน 2 

9.00 – 9.30 น. ลงทะเบียน
9.30 – 10.00 น. ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯกล่าวต้อนรับ
10.00 – 12.00 น. กลุ่มงานวิชาการพบนิสิตใหม่ เรื่อง
-ชี้แจงหลักสูตรการเรียนการสอน
-แนะนำการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. กลุ่มงานกิจการนิสิตพบนิสิตใหม่ เรื่อง
-กิจกรรมในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
-ระเบียบหอ และการใช้ชีวิตใน
-งานบริการนิสิต

หมายเหตุ แต่งกายด้วยชุดนักเรียน

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จากลิงค์ http://www.bcnnv.ac.th/?p=6617