กำหนดการวันที่ 7 กันยายน 2558

posted Aug 29, 2015, 1:51 AM by Phuttarak Mulmuang   [ updated Aug 29, 2015, 1:52 AM ]
กำหนดการพิธีนพรัตน์วชิระไหว้ครู ประดับหมวก เครื่องหมายแสดงชั้นปีและประทีปปณิธาน ณ อาคารเรียน 2 ชั้น 8 ห้องประชุมราชพฤกษ์