ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายในวันรายงานตัว ปีการศึกษา 2557

posted Aug 2, 2014, 6:47 AM by Phuttarak Mulmuang
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายในวันรายงานตัว วันที่ 4 สิงหาคม 2557 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 นักศึกษาหญิง 16,600 บาท นักศึกษาชาย 14,400 บาท รายละเอียดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
Ċ
Phuttarak Mulmuang,
Aug 2, 2014, 6:47 AM
Comments